Du er enten grøn, gul eller rød, når du går til tandlæge. Og det har bl.a. betydning for, hvor meget du får i tilskud fra regionen.

Hver gang du besøger tandlægen, bliver din tandsundhed vurderet, og din tandlæge giver dig en farve.

Hér på siden kan du læse mere om retningslinjerne.

Hvorfor skal jeg være grøn, gul eller rød?

Det skal du, fordi Sundhedsstyrelsen har indført nye nationale kliniske retningslinjer. Ifølge disse retningslinjer skal din tandlæge foretage en såkaldt risikovurdering og placere dig i en grøn, gul eller rød kategori. Din tandlæge vurderer dette ud fra, om du har aktiv sygdom, fx caries eller tandkødsbetændelse, og i hvor høj grad du selv kan ændre dine såkaldte risikofaktorer, fx dine tandbørstevaner. Et af formålene med retningslinjerne er at motivere dig til i højere grad at tage et medansvar for din egen tandsundhed. Det kan du fx gøre ved at være endnu grundigere med tandbørste og ved at holde igen med sodavand og andre søde sager. Tal med din tandlæge om, hvad du konkret kan gøre for at få en bedre tandsundhed.

Hvornår er jeg grøn?

Du tilhører den grønne kategori, hvis du ikke har aktiv sygdom i tænderne, tandkødet eller mundhulen i øvrigt. Hvis du er grøn, vil du blive indkaldt til undersøgelse hos tandlæge eller tandplejer med 12-24 måneders mellemrum. I forbindelse med undersøgelsen vil du kunne få en tandrensning med tilskud fra din region. Du kan sagtens bede om at få tænderne renset oftere, men der er kun tilskud til tandrensninger til grønne patienter maksimalt én gang om året.

Hvornår er jeg gul?

Du er i den gule kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, samtidig med at din tandlæge vurderer, at du selv sammen med tandlægen kan medvirke til en bedre sundhedstilstand, fx ved at holde igen med søde sager, stoppe med tobaksrygning og være endnu grundigere med tandbørsten. Som gul patient vil du blive indkaldt til én eller flere fokuserede kontrolundersøgelser i løbet af året. Du vil i det omfang, det er nødvendigt i forhold til din sygdom, kunne få tilskud til mere end én tandrensning om året.

Hvor ofte skal jeg til tandlæge, hvis jeg er gul?

Det afhænger af din tandlæges individuelle faglige vurdering af dit behov.

Hvornår er jeg rød?

Du er i den røde kategori, hvis du har aktiv sygdom i tænder, tandkød eller mundhule, og tandlægen vurderer, at du ikke selv er i stand til at få en bedre sundhedstilstand i mundhulen, fx fordi du har en generel sygdom eller får medicin, som giver mundtørhed og derfor har behov for hyppigere tandlægebesøg. Tandlægen sætter forebyggelse og behandling i gang, og du vil blive indkaldt efter behov – typisk oftere end en gul patient. Du får tilskud til den nødvendige forebyggelse, behandling og kontrol.

Hvor ofte skal jeg til tandlæge, hvis jeg er rød?

Det afhænger af din tandlæges individuelle faglige vurdering af dit behov. Ifølge Sundhedsstyrelsen vil nogle røde patienter skulle til tandlæge mindst seks gange om året.

Hvad gør jeg, hvis jeg gerne vil komme oftere, end tandlægen anbefaler?

Du kan altid anmode om ekstra ydelser, heriblandt forebyggende kontrolundersøgelser. Men der er i så fald ikke tilskud, og det er op til den enkelte tandlæge at fastsætte prisen.

Hvad skal der til, for at jeg kan få mere end én tandrensning med tilskud om året?

Hvis du er gul eller rød patient, kan du få tandrensning med tilskud så ofte, som det ifølge tandlægens faglige vurdering er nødvendigt i forbindelse med undersøgelse eller kontrol (fokuseret undersøgelse). Hvis du er grøn patient, kan du maksimalt få tilskud til én tandrensning om året. Du kan dog altid anmode om ekstra tandrensninger. Men der er i så fald ikke tilskud, og det er op til den enkelte tandlæge at fastsætte prisen.

Hvad gør jeg, hvis jeg er grøn patient, men får ondt i en tand, selvom der ikke er gået mindst 12 måneder?

Hvis du får smerter eller af anden årsag mener, at der er noget galt, skal du gå til tandlæge. Også selv om du er grøn patient, og der ikke er gået mindst 12 måneder, siden du sidst var til undersøgelse. Hvis du har behov for behandling, får du det samme i tilskud til din behandling som gule og røde patienter.

Du finder flere spørgsmål og svar om “trafiklys-reglerne” på Tandlægeforeningens side.

Et af formålene med retningslinjerne er at motivere dig til i højere grad at tage et medansvar for din egen tandsundhed. Det kan du fx gøre ved at være endnu grundigere med tandbørste og tandtråd og ved at holde igen med sodavand og andre søde sager.

Tandlægeforeningen