Vi har brug for din hjælp!

Mere end 400 af landets tandlæger (og flere kommer løbende med) er trådt sammen og har stiftet en interesseorganisation, der har fået navnet MeMeTa – Meget Mere Tandsundhed.

Alle kan være med. Personale og patienter – og politikere. Sammen arbejder vi for det helt enkle formål: At sikre kvaliteten og udbuddet af tandpleje til alle i Danmark.

Vi har forsøgt at råbe politikerne op, men der skal åbenbart mange stemmer til, før de lytter til fakta, gode argumenter og almen fornuft – derfor har vi brug for din stemme!

Mere end 6.000 danskere har allerede skrevet under

Skriv under og hjælp os med at opfordre Folketingets politikere til at sikre, at alle i Danmark har råd til forebyggende tandpleje.

Vi fra Tandlægerne i Thorning har allerede skrevet under!

Hvorfor?

I mange år har dit tilskud fra det offentlige til din behandling hos tandlægen været reguleret af en overenskomst mellem landets tandlæger og det offentlige.

Og i mange år har det offentlige og landets tandlæger været i stand til at nå til enighed om, hvordan det skulle skrues sammen.

Det er slut nu …

I gennemsnit har det offentlige indtil nu betalt cirka 18 % af udgifterne til tandbehandling (målt på omsætning). I fremtiden bliver det mindre.

Samtidig stiller det offentlig endnu flere krav til kvaliteten af den behandling, tandlægerne udfører for danskerne. Uden at det offentlige vil betale mere. Men udgifterne til at drive en tandlægeklinik bliver ikke lavere, som tiden går.

Hvem kommer så til at betale, tror du, hvis vi vil opretholde tandsundheden i Danmark?

Særloven

Folketinget har i slutningen af maj 2018 hastebehandlet og vedtaget en særlov, der pr. 1. juni 2018 erstatter overenskomsten mellem det offentlige og landets tandlæger.

Med særloven gennemtvinger Sundhedsministeren det resultat, som man ikke kunne nå til enighed med tandlægerne om.

Der har været bred opbakning til særloven i Folketinget. Dog har flere politikere sagt, at særloven maks må løbe i ét år. Det står der bare ikke noget om i loven. Og Sundhedsministerens egne embedsfolk har skrevet, at en erstatning for særloven tidligst kan forventes engang i løbet af 2020.

Læs mere om særloven

Meget Mere Tandsundhed (MeMeTa)

En interesseorganisation, stiftet af tandlæger på vegne af alle danskere, med det formål at sikre kvaliteten og udbuddet af tandpleje til alle i Danmark.

Med vedtagelsen af særloven har landets tandlæger 2 muligheder:

– at være underlagt særloven, hvilket betyder reduceret offentligt tilskud til dig som patient og fastlåste priser, som gør det svært at få økonomien til at hænge sammen for klinikken, eller

– at stå udenfor særloven, hvilket betyder, at du som patient skal betale den fulde regning, da du ikke må få dit offentlige tilskud til behandlingen.

Ingen af mulighederne gavner tandsundheden i Danmark!

Derfor er tiden inde til Meget Mere Tandsundhed!

Læs mere om særloven og interesseorganisationen “Meget Mere Tandsundhed” på hjemmesiden www.memeta.dk